Lịch biểu diễn

Xem mùa diễn
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Phòng ban

Giới thiệu

Phòng ban

PHÒNG TỔ CHỨC BIỂU DIỄN
Trưởng phòng Nguyễn Mạnh Duy Linh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Minh Tân
Nhân Viên Trần Thành Bội Ngọc
 

Mai Thành Luân

Bán vé

Vũ Thị Mỹ Hương

Châu Kiêm Lệ

Thư viện Hoàng Hữu Anh
  Nguyễn Hữu Trí
  Võ Triển Quang
Âm thanh Võ Thành Trung
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Trưởng phòng Nguyễn Phương Loan
Hành Chính

Dương Ngọc Thanh Xuân
Nguyễn Phan Thảo

Kế toán Trưởng Hoàng Thị Như Ý
Kế toán Nguyễn Minh Thanh Tâm
  Mai Thị Thanh Thủy
Thủ Quỹ

Vũ Thanh Vân

Mai Diệp Thúy Diễm

   
Phục Trang

Vũ Thanh Vân

Nguyễn Ngọc Thu Thảo

   
Tài xế Trần Huỳnh Tấn Đạt
   
Hậu đài – Bảo vệ

Nguyễn Quốc Tuấn

Lê Ngọc Hùng

Đinh Tuấn Tài

Ngô Thị Châu

 

   

Các bài viết khác

Nhà tài trợ